År: 2014

 • Cykel-/barne-/klapvognsoprydning

  Afdelingen er igen ved at drukne i gamle cykler og barne/klapvogne. Derfor skal der ryddes ud i alt det, der ikke bruges. Alle cykler, klap og barnevogne der ikke er mærket med enten adresse eller bolig nr. inden den 17-11-2014 vil blive smidt til storskrald. Hvis i ikke bruger jeres cykel/klap/barnevogn bedes i sætte den…

 • Referat af beboermødet 16/9-2014

  Fremmødt stemmeberettigede husstande: 21, 42 udleverede stemmesedler Alle er enige om at mødet er lovligt varslet og indkaldt. Valg af dirigent og referent Palle foreslår Michael som dirigent og Steen som referent. Vedtaget. Ingen bemærkninger til dagsorden. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning Palle fremlægger mundtligt. Vi har netop haft indbrud i E26/28. Gert mener det kan være…

 • Byvandring/borgermøde i Carlsberg Byen

  Tag med tirsdag d. 22/9-14 og brug din mulighed for at blive hørt. Vi mødes på hjørnet af Ny Carslberg Vej og Vesterfælledvej kl. 18:15. Efterfølgende afholdes borgermøde kl. 19-21 i Carlsberg Byens lokaler, Olivia Hansens Gade 2. Der serveres en sodavand.

 • Dagsorden til beboermøde 2014

  Det årlige ordinære beboermøde afholdes tirsdag den 16/9-14 kl. 19 i beboerlokalet, Ny Carlsberg Vej 37. Dagsorden Valg af dirigent og referent. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. Orientering om regnskab 2013. Indkomne forslag: a) Forslag til beboerlokalet. (Claus Bundgård) b) Forslag om hundehold. (Dina Ørnbæk & Sidsel Staun) Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2015 Valg til bestyrelsen (alle valg…

 • Afdelingsbestyrelsens beretning 2014

  Bygning/facade Vores hus er fra 1917 og er en smuk gammel bygning med røde mursten mod gade og gule sten mod gård, som man brugte den gang. I kommunens bydelsatlas er den klassificeret som bevaringsværdig. Det begrænser vores handlingsfrihed for ændringer i facaden specielt mod gadesiden og også i nogen grad mod gårdsiden. Bestyrelsen vil…

 • Fiberby tidsplan klar

  Vi skal beklage forsinkelse men kan nu annoncere at etablering påbegyndes så hurtigt som muligt og det forventes at vi er klar med stik i alle lejligheder 1. december fra hvilken dato man har 14 dage til at tilmelde sig for at undgå opstartsafgift på kr. 250. Man starter i kælder d. 20. oktober hvor…

 • Ferielukning

  Gert, vores varmemester, har nu ferie til mandag den 1. september. I denne periode passer vores rengøringsselskab området og vaskeri. Beskeder kan smides ind på kontoret eller indtales på afdelingens telefon 29 47 79 48 eller man kan bruge vores mail info@aab9.dk. Akutte vandskader kan meldes til Østberg, vores VVS-firma på tlf. 33 31 36…