År: 2019

 • Referat af bestyrelsesmødet d. 2/12-2019

  1. Kassekladde.   Webkassekladde   Energirapport   Antennebudget 2020 udsendt via e-boks – OBS: hvem har leveret cpr.nr?   Oprydning i gården af cykler, klapvogne og barnevogne   Affugter i afd.9   DV Plan 2021 (mail 191121 1235)   Serviceeftersyn af højtvandslukke og pumpebrønd   To priser er bedt indgivet på de arbejder Sweco har…

 • Cykel-/barne-/klapvognsoprydning

  Afdelingen er igen ved at drukne i gamle cykler og barne/klapvogne. Derfor skal der ryddes ud i alt det, der ikke bruges. De vil blive mærket den 14-11-2019 Alle cykler, klap og barnevogne der er mærket med sort/gult bånd efter den 19-12-2019 vil blive smidt til storskrald. Så husk at fjerne mærket på jeres effekter inden den 19-12-2019.

 • Referat af bestyrelsesmødet 7/10-2019

  a) Kassekladde. b) Webkassekladde c) Energirapport d) Egenkontrol 3.kvt.2019 (mail 190904 10:13) e) DV møde (mail 190903 15:15) f) Trappevask er flyttet til tirsdage fra og med 190930 g) Efterårskonference i AAB 25. okt (mail 190917 0926) a) Ok b) Ok c) Ok d) Ok e) Tirsdag 22/10 44 kl. 1630 – 1830 f) Taget…

 • Lukket for varmt vand 7/10 fra 7 til 13

  Krüger kommer for at lave service på varmtvandsanlæg.

 • Referat af afdelingsmøde 19/9-2019

  1. Valg dirigent Charles fra repræsentantskabet vælges som dirigent Steen som referent. Charles konstaterer at mødet er rettidigt varslet og indkaldt. 40 stemmeberettigede lejere mødt, 80 stemmesedler udleveret. 2. Bestyrelsens beretning Michael supplerer og takker for engagement omkring gård altanudvalget. Omkring skur i gård vil vi tage Gert med på råd. Anna 671h ytrer maglende…

 • Referat af bestyrelsesmødet den 9/9-2019

  1. Kassekladde.   Webkassekladde   Energirapport   Budgetopfølgning 2.kvt 2019 (mail 18/7 15:35 link)   Budget 2020 (mail 9/7 10:27)         Ok Bestyrelsen ønsker redegørelse for adv.udgift 4.850.OkOkok 2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Se nedenfor 3. Indkommen post/e-mails.   Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk       4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i…

 • Altanmøde 3. September 2019 kl. 19

  KOM OG HØR OM ALTAN MOD GÅRDEN DEN 3. SEPTEMBER KL 19 – 20 I SELSKABSLOKALET PÅ NY CARLSBERGVEJ Du får mulighed for at se fotos af hvordan altanerne kan komme til at se ud.  AAB har regnet på økonomien og kan fortælle mere om hvad det vil koste at få altan. Bestyrelsen er også til stede.  HUSK OGSÅ AT…