År: 2012

 • God jul og godt nytår

  Afdelingsbestyrelsen ønsker beboere en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

 • Licitation på hovedtapper

  Vedrørende vores hovedtrapper vil der blive afholdt licitation i januar måned 2013, så vi kan komme i gang med istandsættelsen tidlig forår.

 • Kælderrum igen klar til brug

  Nu er vores kældre færdige til at tages i brug igen. Vi skal igen gøre opmærksom på, at de nye døre kræver en hængelås med en lang bøjle. Alternativt kan man kontakte vores varmemester, Gert, for at få en ”forlængerkæde”, så man kan bruge den gamle lås. Vær også opmærksom på, at I skal stille…

 • Referat bestyrelsesmødet 3. december 2012

  Dagsorden til bestyrelsesmøde 3. december 2012 AAB afd.9.   Referat   Kassekladde, energiforbrug, restanceliste OK; Flot; Gennemgået. Forventningsafstemning hjemmeside Steen forklarer: Referat fra sidste bestyrelsesmøde 12/11/2012 Dan spørger Ulla, Willis om hvad   bygningsforsikringen dækker  over. Indkommen post/emails a)        Afdelingsmøde 2013 10/9 2013 kl.   19:00 Palle tilmelder dato på aabnet.b)        Tilfredshedsundersøgelse.  …

 • Referat af bestyrelsesmøde 12. november 2012

  1. Kasseafstemning, OK 2. Budgetopfølgning, 127.000 overskud pr. 30/9 . Tab ved fraflytning bogføres ved årets slutning. Anette er spurgt til saldo, men har ikke svaret 3. Referat fra sidste bestyrelsesmøde 24/9/2012. Pkt 10 Falck Care. Hanne efterlyser cirkulære. Mus samtale: ingen skematvang Mødereferat skal offentliggøres i vinduet og på hjemmeside. Fejemaskine DV plan, kasserer undersøger DV-plan…

 • Referat af afdelingsmøde onsdag den 12. september 2012

  Tilstede: Dirigent David Jennow, medlem af Organisationsbestyrelsen og formand i afd. 73. 23 fremmødte beboere, inklusiv bestyrelsen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 3. Orientering om regnskab 2011 4. Indkomne forslag: a. Vedligeholdelsesreglement (bestyrelsen) b. Køkkenprojekt (bestyrelsen) c. Undersøgelse af sølvfisk (Lasse Pehrson) 5. Orientering om bredbåndsløsninger (TV og internet)…

 • Specifikationer til hængelås på kælderrum

  De nye døre på kælderrummene har en type beslag til hængelåsene. Bøjlen på låsen skal være minimum 38 mm i bredden og 35 i højden. Abus låsen koster ca 450 kr. men Bauhaus har en til 100 kr der har samme mål.