År: 2015

 • Referat af bestyrelsesmødet 7. december 2015

  1. Kassekladde, energirapport og restanceliste. Budgetopfølgning OK, OK, ikke gennengået. Ingen budgetopfølgning. 2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. F.eks. Fiberby og vores dagsordener.   OK Vi skriver mail til Fiberby om fraflytdato, straks vi modtager opsigelse for lejemål. (Gert+kasserer) 3. Indkommen post/e-mails. Dato for afdelingsmøde i 2016.   22/9/2016 kl. 19:00 Nyt forsikringsselskab pr.…

 • Beboerlokale lukket i julen

  Beboerlokalet er lukket for udlejning : 21/12-15 – 11/1-16

 • Referat af bestyrelsesmødet 3. november 2015

  1. Kassekladde, energirapport og restanceliste. Budgetopfølgning. OK, OK, ikke set, Næste møde efterses restanceliste. 439.000 kr. i prognose overskud for 1-3. kvt. 2015. 2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. OK 3. Indkommen post/e-mails. i-syn kursus 25/11 kl. 12-15 for Gert og Palle og evt. Henrik. Havnegade leverer konfigureret I-Pad til 6000 kr. med to…

 • Referat af afdelingsmødet 23. september 2015

  34 stemmeberettigede fremmødt, 68 stemmesedler uddelt. Valg af dirigent og referent. Palle konstaterer at mødet er lovligt indkaldt og stiller forslag om at Michael H som dirigent og Steen er referent. Ingen bemærkninger til dagsorden fra de fremmødte. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. Palle orienterer om positiv tilbagemelding fra de som tømmer skraldesug. Det er de…

 • Referat af bestyrelsesmødet 5. oktober 2015

  1. Kassekladde, energirapport og restanceliste. Budgetopfølgning. OK. OK. OK. OK budgetopfølgning.   TDC mailkonto opsiges. Kasserer tager affære. Kassekladde (Find Faktura) udsendes af kasserer fredag før mødet. 2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. OK 3. Indkommen post/e-mails. Fuldmagter. Formand og kasserer har fuldmagt til bankkonto. Gro+Claus Bundgaard anmoder om 1500 kr. til Haloween. Beløbet…

 • Medlemsmøde 23/9-2015

  Endelig dagsorden til ordinært afdelingsmøde onsdag den 23/9-2015 kl. 19:00 i beboerlokalet, Ny Carlsberg Vej 37. Valg af dirigent og referent. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. Orientering om regnskab 2014. Indkomne forslag: a) Forslag om altaner i gården.(Hanne Stenting) b) Forslag om hundehold.(Carina Lea Larsen) c) Gård: Oprettelse af et gårdlav og flere plantekasser, (Michael Christensen…

 • Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde

  I henhold til boligforeningens vedtægter indkaldes til ordinært afdelingsmøde: Onsdag den 23/9-2015 kl.19.00. Mødet holdes i beboerlokalet Ny Carlsberg Vej 37. Foreløbig dagsorden: Valg af dirigent og referent. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. Orientering om Regnskab 2014. Indkomne forslag. Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2016. Valg til bestyrelsen (alle valg gælder for 2 år): a: Formand. b:…