År: 2020

 • Referat af bestyrelsesmødet 7/12-2021

  1. a) Kontrolbesøg fra hovedkontoret b  kassekladde c) kassekladde webbestyrelse d) energiopfølgning mail 201126 1012 e) Svar med dato. Årligt DV planmøde er af ny driftskoordinatorforeslået til mellem kl. 07-16 i februar.   Ad A) via skype og via telefon Ad b) kassekladde afskaffet Ad c) ok Ad d) ok Ad e) minus uge 7…

 • Referat af bestyrelsesmøde 2/11-2020

  1. a) kassekladdeb) kassekladde webbestyrelsec) energiopfølgning mail 200909 0846 og 201030 1210d) AAB ønsker at at besøge afd.bestyrelsen se mail se mail fra BLS 200903 0840e) egenkontrolskema 3 kvt. Udfyldes senest 15/11 se mail 201008 1207. Ad a) okAd b) okAd c) okAd d) 7/12 kl. 1700Ad e) Skemaet udfyldt. 2. Opfølgning på referat fra…

 • Kontantløs

  Betaling for nøgler, nyt vaskekort eller leje/depositum for leje af beboerlokale kan herefter ikke foretages med kontanter Vi vil ikke længere opbevare/håndtere kontanter på ejendomskontoret. Har du ikke mobilepay kan betaling foretages ved bankoverførsel Foreningens bank-oplysninger er:Regnr: 3124 Kontonr: 3124120160

 • Referat af bestyrelsesmøde 19/10-2020

  1. a) konstituerende bestyrelsesmøde·     Fordeling af opgaver i bestyrelsen·     FU plan underskrivesb) kassekladdec) energiopfølgning mail 200909 0846d) AAB ønsker at at besøge afd.bestyrelsen fx primo nov 2020 se mail se mail fra BLS 200903 0840e) referat medlemmødet omdeles og sættes på hjemmesidenf) egenkontrolskema 3 kvt. Udfyldes senest 15/11 se mail 201008 1207. Ad a) Opgaver fordelt. Steen…

 • Referat af ekstraordinært afdelingsmøde 2020

  Tirsdag den 22. september 2020 kl.19.00. Mødet afholdtes i Vesterbro Bibliotek og Kulturhus Lyrskovgade 4 – Haraldsalen 31 fremmødte +6 fuldmagter, 74 stemmesedler i spil 1 Valg af dirigent og referent Christina Søby, OB afd. 55 valgtes som dirigent, Bestyrelsesmedlem Steen valgtes til referent. 2 Valg af stemmeudvalg Vurderet ikke nødvendigt 3 Fremlæggelse af bestyrelsens…

 • Referat af bestyrelsesmøde 3/9-2020

  Nr. Dagsorden Referat 1. a)Medlemsmøde 22/9 Fristen for at aflevere indkomne forslag skal ligge tre uger inden mødet så beboerne har to uger til at fremsætte deres forslag senest. 01-09-2020 kl. 19. Endelig dagsorden med forslag og bilag skal udsendes to uger før mødet. 08-09-2020 b) kassekladde c) energiopfølgning mail 200721 12:01 d) budgetopfølgning 2.kvt…

 • Referat af bestyrelsesmødet den 29/6-2020

  1. Kassekladde.   Webkassekladde   Energirapport   Budget 2021   Efterårskonference 2020 er aflyst.     OKOKIkke modtaget.Renskreven version er godkendt.Tages til efterretning. 2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Se nedenfor 3. Indkommen post/e-mails.   Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk       3.1 Den gamle ordning med nye køkkener mod huslejeforhøjelse er ophørt. De sidste…