Referat af bestyrelsesmøde 6/12-2021

1) Møde med ejendomsservice/inspektør: 

 1. Arbejdsfordeling ift. Gert: Bestyrelsen kan godt henvende sig direkte til Gert omkring små-opgaver. Gert kan gå til inspektør hvis det bliver for meget.
 2. Kontakt til beboere og kommunikation til beboere: Bestyrelsen vil gerne modtage post til afd9@aab.dk. Inspektør undersøger om vi kan få den.
 3. Henvendelser fra beboere,. kan vi følge med i dem? Ja, hvis vi får afd9 mail adgang igen.
 4. Aktivitetsopfølgning dv-plan, Inspektør følger op på aktiviteter og får tilbud hjem. Bestyrelsen må gerne påminde. Vi har overført og fjernet en del aktiviteter til 2022 som inspektør sørger for at meddele regnskab og dv-plan rådgiver.
 5. Risikorapport fra forsikring: Inspektøren gennemgår med Gert og returnerer med hvilke tiltag der er gjort noget ved.

2) Vinduesprojekt

Intet nyt.

3) Beboerlokale 

Møde næste uge når tilbud er kommet ind. Der er fundet asbest i fliser på kontoret.

4) Affaldshåndtering

Camilla og Pernille møde med KK. Mail udsendt om mødet.

5) Fiberby opgradering

Foretages på onsdag 8/12.

6) Opfølgning på afdelingsmøde

Undersøgelse omkring isolering: Steen skriver til Simon og Mads.

Næste møde 11/1-2022 kl. 18.

Referat af bestyrelsesmødet 11/10-2021

Tilstede: Camilla, Pernille, Morten og Steen

1) Valgliste

Palle fortsætter som repræsentant og Rolf er udpeget in absentia. 

2) Vedtagelse af forretningsorden

Tages på næste møde til november.

3) Beboerlokale

Vi mødes med Madeline, når hun har tilbud klar. Må meget gerne tage AAB skiltet ned hurtigt. Morten svarer Madeline, og sætter møde op en morgen 8.15.  

4) Vaskepriser

Vi tager Steens prisudkast. Steen går videre med Miele. 

5) Skrald

Vi har brug for skralderådgivningsmøde.
Camilla og Pernille snakker med Københavns Kommune. 

Rolf sender kontakt til Københavns kommunes skralde-person, som han har været i kontakt med. 

6) Byggemøde

Hasper/børnesikring i opgang
Farve på mursten
Genetablering af grønt i gården
Linoleum på bagtrapperne

7) Gården efter vinduesprojekt 

Rykkes til november.

8) Cykler

Vi laver cykel- og barnevognsoprydning, hvor beboere selv skal mærke egen cykel. Vi sætter det igang på næste møde.

Referat af ordinært afdelingsmøde 16/9-2021

Mødested: Lyrskovgade 4, Haraldssalen

Tilstede: Fra afdelingsbestyrelsen: Pernille, Morten, Rolf, Steen

Beboere fra 35 lejemål = 70 stemmer. Dog gik mange undervejs, hvorfor det endelig stemmetal ikke kan gøres op ud fra 70 stemmer. 

Fra Organisationsbestyrelsen: Charles

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent og referent
  Dirigent Charles
  Referent Pernille
 2. Valg af stemmeudvalg
  Astrid og Sussi
 3. Fremlæggelse af beretning fra perioden siden sidste møde
  Beretningen blev godkendt.
  Der blev blandt andet snakket om affaldssortering.
  To beboere meldte sig til at gå ind i et arbejdsudvalg omkring kommunikation og skraldesortering i gården.
  Generel snak om vinduer. Husk at skrive fejl og mangler på de lister der er delt ud. Bestyrelsen undersøger, om der kan sættes kroge/hasper på vinduer, så de kan åbnes på klem.
  Snak om altanprojektet, der er intet nyt at berette, vi afventer stadig kommunen.
  For: 70 
 4. Orientering om regnskab
  Palle VF61 ønsker at bestyrelsen skal se på hvor meget vi bruger til renholdelse – om der kan spares på det. Generel snak om affaldssortering. En opfordring fra salen, at alle der ser nogle der fejlsorterer, prøver at hjælpe deres naboer de næste par måneder.  
 5. Behandling af forslag
 • a) Overgang fra Administrativ Light til Parlamentarisk bestyrelse
  For: 66
  Imod: 0
  Undlader at stemme: 4 
 • b) Istandsættelsesreglement – skift fra a til b-ordning
  Forslaget nedstemt. Forslaget ikke beskrevet grundigt nok. 
 • c) Ændringer i vedligeholdelsesreglement
  For: 61
  Imod: 0
  Undlader at stemme: 9
 • d) Flytte penge i DV-planen fra affalds-anlæg til beboerlokale
  For: 29
  Imod: 5
  Undlader at stemme 6
 • e) Opgradering af Fiberby Internet til 1000/1000
  For: 60
  Imod: 0
  Undlader at stemme: 8
 • f) Vedtagelse af forretningsorden inkl. lokal tilpasning omkring elektronisk udsendelse af indkaldelser og bilag.
  For: 58
  Imod: 8
  Undlader at stemme: 2
  Bestyrelsen vil printe invitationer og hænge i opgangene, så alle huskes på generalforsamlingen. 
 • g) Vaskepriser gradueres efter temperatur/varighed
  For: 60
  Imod: 0
  Undlader at stemme: 4
 • h) Ændring til husorden
  For: 4
  Imod: 38
  Undlader at stemme: 22
 • i) Hundehold
  For: 24
  Imod: 40
  Undlader: 0
 • j) Genisolering ved kælder og loft
  Der blev stemt om bestyrelsen kan undersøge det.
  For: 50
  Imod: 4
  Undlader at stemme: 10
 • k) Nedtagning af mobilmast på tag
  For: 22
  Imod: 28
  Undlader at stemme: 14
 1. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2022.
  Driftsbudget for 2022 blev godkendt.
  For: 70
 2. Valg til afdelingsbestyrelsen
 • a) Valg af formand (for 2 år – til 2023):
  Rolf Yde Ørum blev valgt enstemmigt/uden modkandidat 
 • b) Valg af bestyrelsesmedlem 1 (for 2 år – til 2023):
  Pernille Dolin blev valgt enstemmigt 
 • c) Valg af bestyrelsesmedlem 2 (for 1 år – til 2022):
  Camilla Ishøy blev valgt enstemmigt
 • d) Valg af suppleanter
  Sussi Isaksen (2 år)
  Pia Wahlbom (1 år)
 1. Eventuelt
  Rolf opfordrer til at man melder sig ind i Facebook gruppen (se aab9.dk/kontakt).
  Der blev stillet spørgsmål til om efeu på endegavlene i gården var værd at bevare. Det koster at vedligeholde, men tager tilgengæld meget lyd i gården.