Referat af bestyrelsesmøde 8/8-2023

Tilstede: Camilla, Pernille og Steen

Orden i gården

  • Klage fra beboer “Husorden” fra 11/7.
  • Cykeloprydning igen. Samme model som sidst men opfølgning med de beboere som har faststående cykler med et tykt lag støv på saddel.

Brandtjek på loft

Se mail fra Christian Bløes  videresendt til jer i aften 07/8.
Camilla spørger Christian og Steen om grunden til at det bliver foreslået og om han kan skrive oplæg til forslag til afstemning på afdelingsmødet for at kunne bruge de 300.000 på rådgivning/projektering.

Den årlige aktivitetsrapport

Se mail fra Christian Bløes fra 22-06. Vi forventer af driften tager sig af det men kan gerne minde om emner.

Vinduesprojekt

Regnskab endelig afsluttet og varslet stigning i husleje på 3,83% pr. 1. Oktober 2023.

Information til beboere om hvem der gør hvad mellem os og AAB

Det fremgår på problemer i din bolig og kontaktsiden på hjemmesiden. Camilla overvejer hvor/hvordan man kommunikerer det bedre.

Nøglesystem

11/9 er skæringsdato for start på skift af port og barnevogns- og cykelkældre. Nøgler er omdelt til alle beboere.

Afdelingsmøde 5/9

Steen samler op på endelig indkaldelse.

Referat af bestyrelsesmøde 30/5-2023

Tilstede: Camilla, Pernille og Steen

Brand Tjek

DV-koordinator anbefaler at vi får et “brand tjek”. Camilla kontakter driftsleder.

Gård

Pålsson skal rykkes igen for overslag for projektering. Pernille tager fat.

Camilla kontakter driftsleder for at bede om at Gert vander og iøvrigt rydder cykler der flyder op.

Afdelingmøde varsling

Steen sender noget ud.

Hvem godkender reservation af beboerlokale?

Det må vi alle se om vi kan huske. Steen hører om Gert kan få adgang.

Elektroniske nøgler

Er startet med opsætning i E18/20. Gert koder nøgler, men afventer næste levering.

Pernille skriver til driftsleder for at høre om tidsplan.

Fiberby kontaktperson

Steen registrerer sig.

Beboerlokale

Planter, Pernille rykker på det nu da driftsleder er tilbage.

Referat af bestyrelsesmøde 27/2-2023

1) Budgetopfølgning

Udført uden bemærkninger.

2) Blandede lejemål

I forlængelse af nedenstående har Team jura bedt mig om at gøre jer opmærksomme på, at der I jeres afdeling findes blandede lejemål, altså lejemål, hvor der både er erhverv og bolig og på jeres kommende afdelingsmøde, vil vi bede jer fremsætte forslag om, at afdelingen giver en forhåndsgodkendelse til, at de pågældende lejemål løbende ved genudlejning skal omdannes til rene boliger.

Forslag som afdelingsmødet skal stemme om, er:

  1. 1. Forhåndsgodkendelse af, at de blandede lejemål i afdelingen løbende ved opsigelse omdannes til rene boliger. Vi anbefaler, at forhåndsgodkendelsen er gældende i 5 år.
  2. 2. En evt. økonomisk ramme for istandsættelsen og omdannelsen.

Hvis I har spørgsmål til forslaget om blandede lejemål, er I velkomne til at skrive til teamjura@aab.dk.

Vi er ikke interesserede i at lave noget om her.

3) Elektroniske nøgler

Steen L skriver til Steen B at vi gerne går videre med seneste tilbud. Skriver også til IT for at høre om hvordan vi gør med software/backup.

4) Beboerlokale

Planter til lokale og kontor. 8.000. Plakater, Pernille finder noget. Vi mener der mangler siddepladser og bord i lokalet og vil flytte det som står på kontor. Pernille tager fat i Steen B/Gert.