Referat af bestyrelsesmøde 6/12-2021

1) Møde med ejendomsservice/inspektør: 

 1. Arbejdsfordeling ift. Gert: Bestyrelsen kan godt henvende sig direkte til Gert omkring små-opgaver. Gert kan gå til inspektør hvis det bliver for meget.
 2. Kontakt til beboere og kommunikation til beboere: Bestyrelsen vil gerne modtage post til afd9@aab.dk. Inspektør undersøger om vi kan få den.
 3. Henvendelser fra beboere,. kan vi følge med i dem? Ja, hvis vi får afd9 mail adgang igen.
 4. Aktivitetsopfølgning dv-plan, Inspektør følger op på aktiviteter og får tilbud hjem. Bestyrelsen må gerne påminde. Vi har overført og fjernet en del aktiviteter til 2022 som inspektør sørger for at meddele regnskab og dv-plan rådgiver.
 5. Risikorapport fra forsikring: Inspektøren gennemgår med Gert og returnerer med hvilke tiltag der er gjort noget ved.

2) Vinduesprojekt

Intet nyt.

3) Beboerlokale 

Møde næste uge når tilbud er kommet ind. Der er fundet asbest i fliser på kontoret.

4) Affaldshåndtering

Camilla og Pernille møde med KK. Mail udsendt om mødet.

5) Fiberby opgradering

Foretages på onsdag 8/12.

6) Opfølgning på afdelingsmøde

Undersøgelse omkring isolering: Steen skriver til Simon og Mads.

Næste møde 11/1-2022 kl. 18.

Referat af bestyrelsesmødet 11/10-2021

Tilstede: Camilla, Pernille, Morten og Steen

1) Valgliste

Palle fortsætter som repræsentant og Rolf er udpeget in absentia. 

2) Vedtagelse af forretningsorden

Tages på næste møde til november.

3) Beboerlokale

Vi mødes med Madeline, når hun har tilbud klar. Må meget gerne tage AAB skiltet ned hurtigt. Morten svarer Madeline, og sætter møde op en morgen 8.15.  

4) Vaskepriser

Vi tager Steens prisudkast. Steen går videre med Miele. 

5) Skrald

Vi har brug for skralderådgivningsmøde.
Camilla og Pernille snakker med Københavns Kommune. 

Rolf sender kontakt til Københavns kommunes skralde-person, som han har været i kontakt med. 

6) Byggemøde

Hasper/børnesikring i opgang
Farve på mursten
Genetablering af grønt i gården
Linoleum på bagtrapperne

7) Gården efter vinduesprojekt 

Rykkes til november.

8) Cykler

Vi laver cykel- og barnevognsoprydning, hvor beboere selv skal mærke egen cykel. Vi sætter det igang på næste møde.

Referat af bestyrelsesmødet 5/7-2021

Stikprøve kassekladde

Kontrolleret, godkendt og arkiveret i Docunote.

Egenkontrol

Udført

Afdelingsmødet 16/9

 1. Emner til formand? Eller kasserer/bestyrelsesmedlemmer generelt? Efterlysning på hjemmeside/Facebook?
  Invitation til interesserede om at komme til b-møde.
 2. Indkaldelse, klar til udsendelse.
 1. Skriftlig årsberetning?
  Vi noterer emner.
 2. Altan-regulativ se fx hos afd. 1
  Rolf laver udkast.
 3. Vedligeholdelsesreglementet er godkendt i 2012
  Vi kigger på det og noterer emner som skal ændres.
 4. Støj i gården
  Rolf laver udkast ny husorden omkring støj.
 5. Forslag om blandede lejemål på jeres afdelingsmøde
  Vi sætter det som forslag.

Fordelingsnøgle og uddannelsesplan

Vi lader den ligge indtil afdelingsmødet.

Http://aab9.dk/velkommen 

Henvisning til Falck fjernes (har Michael skrevet i ref). wVed afsnit om akut skade – hvad skal vi så skrive? Har indtil videre erstattet Falck med brandvæsen på siden.

Opsætning af nye varmemålere

En lejer mangler at få skiftet til nye varmemålere.Montøren havde endnu et forgæves besøg 2. juni. AAB varslet endnu et besøg 23/8 hvorefter man vil gå i fogedretten.

Affald

Kommunen har forsøgsvist fjernet 6 af 8 plastcontainere. Årsagen er, at der smides restaffald i plastcontainerne.

Håndværkere

forslag om flere tilbud istandsættelse af flyttelejligheder. Navne på håndværkere indkaldes hermed.Hele bestyrelsen overvejer mulige kandidater, der vil kunne opfylde de særlige tidskrav til flyttelejligheder.

Flyttelejligheder

Ved indflytning gennemgås af Pernille og Rolf.Boliger på vej:61.2.v. 1.3.202120.1.h. 1.3.202173.st.v. 1.4.2021 71.2.h. 15.4.202128.2.h. 1.7.202167.3.v. ikke udlejet26.4.v. 15.5.202161.1.v.15.5.2021 (Pernille alene)65.4.v. 1.7.202126.1.h. 15.7.202161.1.h. 1.9.202173.3.h. 15.9.202130,4.th.

Projekter

Vinduesprojekt

Forslag om genmontering af sikkerhedslister på køkkentrapperne foran de nye vinduer.Morten forhører om sikkerhedsbeslag i stedet for genmontering af lister på køkkentrapper.

DV-Plan 2020

Beboerlokalet renoveres i forbindelse med vinduesudskiftningen.
Tilkøb arkitekthjælp til tidssvarende lokaler, herunder sikre genetablering af adgang til køkkentrappen i nr. 18.Madeleine er orienteret men på ferie.

Datoer for næste møder

Eventuelt 16/8 kl. 1700 bestyrelsesmøde6/9 kl. 1700 bestyrelsesmøde16/9/2021 Årligt medlemsmøde