Referat af bestyrelsesmøde 26/9-2022

1) Kommunikationsbudget 2023

Afdelingsbestyrelsen /og inspektør bedes gennemgå og godkende kommunikationsbudgettet senest 2 uger fra dagsdato.

Varslingen på kommunikationsbudgettet er nødsaget til at blive sammen med huslejen og vil derfor blive varslet inden d. 22 september 2022.

Varsling er udsendt omkring regulering på +51 for TV, -1 på afskrivning af internet-kabling og +12 for internet levering fra Fiberby.

Bestyrelsen godkender kommunikationsbudget.

2) Videoovervågning

Vi vil gerne se alternative tilbud og må undersøge detaljer i de forskellige løsninger.

Steen L hører Steen B om AABs erfaringer.

Vi vil også gerne have lidt flere detaljer på.

Kan vi mødes inden efterårsferie.

3) Nøglesystem

Samme som videoovervågning.

4) Referat fra afdelingsmøde

Steen sender ud.

5) Beboerlokale

Der har været en del arbejde at afslutte i lokalet, hvorfor vi rykkede på afleveringen med to uger til afleveringsgennemgang d. 7/10.

Forrige uge blev gulvet (to baner linoleum) repareret efter en gulvskade. Loftet blev ligeledes reparationsmalet i samlinger så der ikke synes så tydelige samlinger mellem pladerne. Det arbejde er blevet fint.

Denne uge er det fuldt hus med håndværkere og de går lidt oven i hinanden:

Malerarbejdet afsluttes, VVS installation afsluttes Køkkenet monteres, også rengøringskab i forrum. Fliser i for-rum ved toilet fuges. Bænkene afsluttes, ristene til bænke (foran og på top) bestilles.

Næste uge er det meste forhåbentlig færdigt, og el/belysning kan installeres. 

Fodpaneler monteres og males. Garderobestang monteres. Hynder leveres 7/10, Stole leveres 4/10 og samles 7/10. Akustikpaneler leveres og monteres (dato skal koordineres). Gardiner leveres og monteres i uge 41. Dør til baggård leveres og monteres i uge 42. 

Køkkeninventar

Camilla og Pernille koordinerer omkring præcise beløb så Steen B kan overføre beløbet inden der lægges ordrer hos leverandør.

Reservationssystem

Vi forsøger med online reservation. Steen L opretter login til Camilla og Pernille.
Pernille tager indhold på hjemmesiden omkring beboerlokale til revision og clearer det med team jura.

6) Renovation

Camilla har fået skilte som er opsat. Bestiller nye klistermærker. Hvornår der bliver tømt kan vi også skilte med. Klistermærker til at sætte på jorden hvor der står at her kan man trampe papkassen flad inden den smides i container.

7) Næste bestyrelsesmøde

Uge 41 ikke mandag/onsdag/fredag. Afhængigt af timing med Steen B/leverandører på video/nøgleløsning samt aflevering på beboerlokale kan det ændres.

Referat af bestyrelsesmødet 14/3-2022

Tilstede: Pernille, Camilla, Rolf, Morten og Steen

1. Budgetopfølgning ved årsafslutningen for 2021

Bestyrelsen har ingen bemærkninger

2. Vedligeholdelsesreglement

Steen går det igennem.

3. Opfordring til ekstra udluftning cigaretrøg

Pernille skriver udkast. 

4. Cykeloprydning (Pernille er i dialog med Mads og Gert og leverer udkast til beboere vi skal gennemgå)

Vi udleverer Manillamærker, så må man gå til Gert efter flere.
Fra man får Manillamærker er der 3 uger.
Købe lang kæde.
Alt med hjul skal mærkes. 

5. Nye plantekasser. Vi har fået tilbud, skal sættes i gang

Vi satser på Jatoba tilbud på 220k. Pernille skriver til Mads om igangsætning/tillægsbevilling. Tvivl om muld/indhold skal flyttes eller nyt?

6. Beboerlokale opdatering

Har rykket for møde med arkitekt og AAB. 

7. Belysning i kældre, kan vi fikse det eller skal det op på beboermøde?

Vi afventer rapport fra bygningsgennemgang, og tager det på næste møde.

10. Hvem tager formandsposten efter Rolf

Vi snakker om det til næste møde. 

11. Næste møde

20/4 kl. 16:30

Referat af bestyrelsesmøde 21/2-2022

Tilstede: Morten, Pernille (via telefon) og Steen samt Madeleine (arkitekt)

1) Opfordring til ekstra udluftning cigaretrøg

Skudt til næste møde

2) Cykeloprydning (Pernille er i dialog med Mads og Gert og leverer udkast til beboere vi skal gennemgå)

Skudt til næste møde

3) Nye plantekasser. Vi har fået tilbud, skal sættes i gang

Skudt til næste møde

4) Beboerlokale opdatering

Madeleine orienterer at de penge som er fundet fra dørtelefon på dv-plan er indgået i projektet og at vi nu kan færdiggøre projektet uden inventar.Bestyrelsen besluttede at vi satser på åbning til gård under det eksisterende vindue i stedet for at gå via bagtrappen. Madeleine vil tage pris hjem på det.Steen hører AAB om total beløb som vi fandt på dv-plan.

5) Næste møde

Mandag d. 14/3, kl. 16:30.