Kategori: Bestyrelsesmøde

 • Referat af bestyrelsesmøde 11/1-2023

  Tilstede: Pernille, Camilla, Steen 1. DV Møde Vi afventer Steen BJ er tilbage 2. Afdelingsmøde 5/9-2023 3. Egenkontrolskema Svaret til Steen BJ på de 5 spørgsmål som bestyrelsen har. 4. Beboerlokale Betaling? Kører det? Skal vi have ændret kontrakt så man skal notere kontonr til tilbageførsel så Gert bare kan sende den til økonomi når…

 • Referat af bestyrelsesmøde 3/11-2022

  Beboerlokale Lokalet bliver klar til brug/udlejning 18/11. Videoovervågning I port 2 kamera er monteret i loften i porten. Elektronisk låsesystem Efter mødet har vi haft møde med en leverandør omkring en løsning. Afventer svar på spørgsmål som kom op på mødet. På nye døre skal låseblikket skiftes (kontor/beboerlokale, cykelkældre mv.) Det ledte til spørgsmål 1)…

 • Referat af bestyrelsesmøde 26/9-2022

  1) Kommunikationsbudget 2023 Afdelingsbestyrelsen /og inspektør bedes gennemgå og godkende kommunikationsbudgettet senest 2 uger fra dagsdato. Varslingen på kommunikationsbudgettet er nødsaget til at blive sammen med huslejen og vil derfor blive varslet inden d. 22 september 2022. Varsling er udsendt omkring regulering på +51 for TV, -1 på afskrivning af internet-kabling og +12 for internet…

 • Referat af bestyrelsesmødet 14/3-2022

  Tilstede: Pernille, Camilla, Rolf, Morten og Steen 1. Budgetopfølgning ved årsafslutningen for 2021 Bestyrelsen har ingen bemærkninger 2. Vedligeholdelsesreglement Steen går det igennem. 3. Opfordring til ekstra udluftning cigaretrøg Pernille skriver udkast.  4. Cykeloprydning (Pernille er i dialog med Mads og Gert og leverer udkast til beboere vi skal gennemgå) Vi udleverer Manillamærker, så må…

 • Referat af bestyrelsesmøde 21/2-2022

  Tilstede: Morten, Pernille (via telefon) og Steen samt Madeleine (arkitekt) 1) Opfordring til ekstra udluftning cigaretrøg Skudt til næste møde 2) Cykeloprydning (Pernille er i dialog med Mads og Gert og leverer udkast til beboere vi skal gennemgå) Skudt til næste møde 3) Nye plantekasser. Vi har fået tilbud, skal sættes i gang Skudt til…

 • Referat af bestyrelsesmøde 11/1-2021

  Egenkontrolskema Besvaret til Mads. Pakkeboks Vi takker nej og overvejer at tage det op til beboermøde. Gårdprojekt hvad vil bestyrelsen foreslå? Belægning trænger. Bestyrelsen vil i 2022 arbejde med at lave et projekt og priser på gården. Status på Beboerlokale Der har været opstart-møde. Bestyrelsen afventer referat. Cykeloprydning Igangsættes nu som aftalt. Beboer skal selv…

 • Referat af bestyrelsesmøde 6/12-2021

  1) Møde med ejendomsservice/inspektør:  Arbejdsfordeling ift. Gert: Bestyrelsen kan godt henvende sig direkte til Gert omkring små-opgaver. Gert kan gå til inspektør hvis det bliver for meget. Kontakt til beboere og kommunikation til beboere: Bestyrelsen vil gerne modtage post til afd9@aab.dk. Inspektør undersøger om vi kan få den. Henvendelser fra beboere,. kan vi følge med…