Referat af bestyrelsesmødet 14/6-2021

1.  a) Stikprøve kassekladde b) cykeloprydning i gården 3. juni 2021 c) Medlemsmødet 16/9 d) Fotos af effekter på trapperne. Status på opfølgning. e) Inspektør Thor Beck er tiltrådt pr. 1.5.2021, og han vil fremover klare alle synsforretninger i afd. 9 f) containerplads g) forslag om flere tilbud istandsættelse af flyttelejligheder. Navne på håndværkere indkaldes… Fortsæt læsning af Referat af bestyrelsesmødet 14/6-2021

Referat af bestyrelsesmødet 6/5-2021

1.  a) Stikprøve kassekladde b) Regnskabsopfølgning 1. kvt. Se mail 210428 1335 c) cykeloprydning i gården d) APV gennemført i marts. Forslag til handlingsplan skal foreligge pr. 30/6. e) porten virker ikke – Gert tager affære f) Sekretær ønsker adgang til webbestyrelse Intet at bemærke OK Sættes i værk straks med frist primo juni 2021.… Fortsæt læsning af Referat af bestyrelsesmødet 6/5-2021