Kategori: Bestyrelsesmøde

 • Referat af bestyrelsesmøde 6/12-2021

  1) Møde med ejendomsservice/inspektør:  Arbejdsfordeling ift. Gert: Bestyrelsen kan godt henvende sig direkte til Gert omkring små-opgaver. Gert kan gå til inspektør hvis det bliver for meget. Kontakt til beboere og kommunikation til beboere: Bestyrelsen vil gerne modtage post til afd9@aab.dk. Inspektør undersøger om vi kan få den. Henvendelser fra beboere,. kan vi følge med…

 • Referat af bestyrelsesmødet 11/10-2021

  Tilstede: Camilla, Pernille, Morten og Steen 1) Valgliste Palle fortsætter som repræsentant og Rolf er udpeget in absentia.  2) Vedtagelse af forretningsorden Tages på næste møde til november. 3) Beboerlokale Vi mødes med Madeline, når hun har tilbud klar. Må meget gerne tage AAB skiltet ned hurtigt. Morten svarer Madeline, og sætter møde op en…

 • Referat af bestyrelsesmødet 5/7-2021

  Stikprøve kassekladde Kontrolleret, godkendt og arkiveret i Docunote. Egenkontrol Udført Afdelingsmødet 16/9 Emner til formand? Eller kasserer/bestyrelsesmedlemmer generelt? Efterlysning på hjemmeside/Facebook?Invitation til interesserede om at komme til b-møde. Indkaldelse, klar til udsendelse. Skriftlig årsberetning?Vi noterer emner. Altan-regulativ se fx hos afd. 1Rolf laver udkast. Vedligeholdelsesreglementet er godkendt i 2012Vi kigger på det og noterer emner…

 • Referat af bestyrelsesmødet 14/6-2021

  1.  a) Stikprøve kassekladde b) cykeloprydning i gården 3. juni 2021 c) Medlemsmødet 16/9 d) Fotos af effekter på trapperne. Status på opfølgning. e) Inspektør Thor Beck er tiltrådt pr. 1.5.2021, og han vil fremover klare alle synsforretninger i afd. 9 f) containerplads g) forslag om flere tilbud istandsættelse af flyttelejligheder. Navne på håndværkere indkaldes…

 • Referat af bestyrelsesmødet 6/5-2021

  1.  a) Stikprøve kassekladde b) Regnskabsopfølgning 1. kvt. Se mail 210428 1335 c) cykeloprydning i gården d) APV gennemført i marts. Forslag til handlingsplan skal foreligge pr. 30/6. e) porten virker ikke – Gert tager affære f) Sekretær ønsker adgang til webbestyrelse Intet at bemærke OK Sættes i værk straks med frist primo juni 2021.…

 • Referat af bestyrelsesmødet 12/4-2021

  1.  a) Beboerlokale/afd.kontor drøfte loft og radiator med Martin og Simon b) Stikprøve kassekladde c) Vedligehold af plantekummer i gården. Se tilbud i mails 210212 0813 og 210315 1706. d) virtuelt møde med OB, dato 210429 17-19 se mail 210326 0954   e) til- og framelding Fiberby videresendes til Opkrævning f) årsregnskab 2020 til underskrift…

 • Referat af bestyrelsesmødet 4/1-2021

  1. a) Energiopfølgning b) Årligt DV planmøde   Ingen bem.Driftskoordinator Chr. Rosenquist vil vende tilbage med forslag til dato for DV-møde 2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Se nedenfor 3. Indkommen post/e-mails.   Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk       3.1 Kontoråbent Kontortid mellem kl.0730 og 0800 på alle hverdage.   Beboere kan endvidere altid…