Afdelingskontor

Ejderstedgade 18, 1750 København V, T: 33 23 16 91
Hverdage 7:30 til 8:00, Pnr: 1003032913


 • Gert, vores ejendomsfunktionær, sørger for den daglige drift.
 • Henvend dig her, når du har brug for en nøgle, en ny vaskebrik eller en stikkontakt i din lejlighed er i stykker.
 • MobilePay

Ejendomsservice

T: 33 76 04 55
Man-onsdag og fredag fra 09-11 og torsdag fra 13-15.


Afdelingsbestyrelsen

Træffes efter aftale.
Bestyrelsen er parlamentarisk og har ikke driftsansvar.


 • Bestyrelsesmedlemmer Camilla Maria Ishøy og Sussie Isaksen.
 • Forperson Steen Larsen
 • Bestyrelsen mødes ca. 1. gang om måneden.

Velkommen

Vi håber at du er glad for at bo her og vil være med til at bidrage til godt naboskab

Beboerdemokrati

Beboerne, i AAB Afd. 9, bestemmer gældende regler og opgaver der skal prioriteres.

afdelingsmødet kan beboere gøre deres indflydelse gældende.

Hertil kan enhver beboer stille forslag som sættes til afstemning.

Der er ingen som tjener på udlejning her. Omvendt er der heller ikke andre end beboerne til at betale for omkostninger.

Derfor er det i alles interesse at passe på ejendommen og tilhørende arealer og ting.

Husorden

Vores husorden er et sæt regler som gælder for os alle.

Vi bor tæt. Her er lydt da det er en ældre ejendom. Det stiller krav til alle om god opførsel.

Husordenen forsøger at balancere forventninger fra alle aldre og forskellige kulturer – det er ikke altid let.

Mød alle dine naboer med respekt og forståelse – også de der klager. På den måde løses misforståelser eller irritationer bedst.

Når du vil klage…

Regel om kattehold.

Råderet – hvad må du gøre i din bolig

Afdelingen har A-ordning. Boligforeningens råderet indeholder meget god information. Dertil findes et lokalt tillæg til råderet , samt et lokalt vedtaget vedligeholdelses reglement. Endelig har vi lidt information omkring køkken.

Varmeregnskabsåret

Går fra 1/3 til 28/2. Efterbetaling, opkræves med husleje. Op til kr. 500 opkræves på en gang, over deles over tre måneder.
Tilbagebetaling sker i juli måned. Aconto betaling reguleres automatisk hvis den årlige tilbagebetaling eller efterbetaling overstiger kr. 1.000.

Fælles faciliteter

Afdelingen har en række fælles faciliteter som vi opfordrer alle til at bruge, og samtidig hjælpe med at passe på.

Beboerlokale

 • Vi har et lokale med plads til ca. 30, som kan lejes af beboere til private arrangementer.
 • Reservation foretages her eller ved henvendelse i kontortiden.
 • Mulighed for leje på hverdage eller weekend.
 • Læs mere…

Parfumefrit vaskeri

 • I kælderen under Vesterfælledvej 63-65.
 • Åbent alle dage fra kl. 7 til 21.
 • Adgang med vaskebrik og online reservation på http://vask.aab9.dk.
 • Forbrug opkræves over huslejen.
 • Læs mere…

Gård

 • Er senest istandsat ca. 2007. Der arbejdes pt. (2023) med planlægning af en modernisering.
 • Gården er tænkt som et frirum for os alle. Et sted børnene kan lege tæt på hvor vi bor uden at vi behøver tænke på trafik. Et sted hvor vi kan møde hinanden.
 • Det er også et rum med praktiske funktioner som cykelparkering og affaldssortering.
 • Det fungerer bedst hvis vi alle hjælper med at holde orden, så der er hyggeligt at være.

Barnevogns- og cykelkældre

 • Der findes en barnevognskælder under Vesterfælledvej 69 og cykelkældre under Ejderstedgade 22 og 28 samt Vesterfælledvej 67.
 • Henvend dig i kontortiden for at få kodet en eller flere af dine nøgler for adgang.

Affald

 • I skraldesuget må kun lægges restaffald i lukkede poser. Brug ikke indkøbsposer, de er for store og kan sætte sig fast i skraldesuget.
 • Hvis du presser posen igennem hullet, er der risiko for de sætter sig fast. Hver gang det sker, koster det 1.500 kr.
 • Pizzabakker er ikke pap-affald. De skal deles i mindre stykker i pose til rest-affald.
 • Afhent nye bio-affaldsposer på kontoret eller bestil fra kommunen.
 • Læs mere på kommunens sorteringsguide.

TV/Internet

 • youSee kan levere TV-signal, se her for bestilling.
 • Bredbånd leveres af Fiberby eller youSee. Du skal selv tilmelde dig – se nærmere information her.
 • Opkrævningen for Fiberby internet og youSee standard pakke sker via din husleje.
 • Tilkøbsydelser som bredbånd og ekstra TV-kanaler fra youSee faktureres direkte til fra leverandør.
 • Læs mere…

AKUT SKADE

Når ejendomskontoret er lukket kan du kontakte
BELFOR på 58568355

Akutte skader er situationer hvor skade skal stoppes,
eller begrænses, straks. Det kan eksempelvis være:

 • Større vandskade som følge af rør-brud eller skybrud
 • Ingen vand i vandhaner og bruser i hele boligen
 • Stoppet afløb i baderum
 • Ingen varme eller el i hele boligen
 • Problem med lås til opgangens yderdør eller port

VVS kan kontaktes direkte ved akut vandskade på 33313657 eller 20198014. Elektriker kan kontaktes på 61319117 hvis man mangler strøm i hele lejligheden og har skiftet sikringer. Man kan også prøve at kontakte Radius (70204800, 7-15 på hverdage) – hvis flere lejligheder er berørt.